Tour Miền Tây 3 Ngày giá rẻ 1.000.000đ | Nam Trip Travel

Tour Miền Tây 3 Ngày giá rẻ 1.000.000đ | Nam Trip Travel

Tour Miền Tây 3 Ngày giá rẻ 1.000.000đ | Nam Trip Travel

Tour Miền Tây 3 Ngày giá rẻ 1.000.000đ | Nam Trip Travel

Tour Miền Tây 3 Ngày giá rẻ 1.000.000đ | Nam Trip Travel
Tour Miền Tây 3 Ngày giá rẻ 1.000.000đ | Nam Trip Travel

Tour Miền Tây Tát Mương Mò Ốc Bắt Cá -> Tham quan vườn ổi, vô vườn hái ăn trái bao bụng, tát mương bắt cá mò ốc, chợ nổi Cái Bè, xe đạp đường làng, tàu lớn và xuồng chèo, đờn ca tài tử, lò cốm kẹo, bè cá,….Chỉ 350.000đ.

Tour Cần Giờ Đảo Khỉ 1 Ngày chỉ 420.000đ -> Đi ca nô tham quan rừng sác, tham quan đàn khỉ trên 1.000 con, khu bảo tồn cá sấu, bảo tàng Cần Giờ, chợ hải sản và biển Cần Giờ.

TOUR DU LỊCH MIỀN TÂY 3 NGÀY

Facebook Chat