Tour Du Lịch Miền Tây giá rẻ 170.000đ | Nam Trip Travel

Tour Du Lịch Miền Tây giá rẻ 170.000đ | Nam Trip Travel

Tour Du Lịch Miền Tây giá rẻ 170.000đ | Nam Trip Travel

Tour Du Lịch Miền Tây giá rẻ 170.000đ | Nam Trip Travel

Tour Du Lịch Miền Tây giá rẻ 170.000đ | Nam Trip Travel
Tour Du Lịch Miền Tây giá rẻ 170.000đ | Nam Trip Travel

Tour Miền Tây Tát Mương Mò Ốc Bắt Cá -> Tham quan vườn ổi, vô vườn hái ăn trái bao bụng, tát mương bắt cá mò ốc, chợ nổi Cái Bè, xe đạp đường làng, tàu lớn và xuồng chèo, đờn ca tài tử, lò cốm kẹo, bè cá,….Chỉ 350.000đ.

Tour Cần Giờ Đảo Khỉ 1 Ngày chỉ 420.000đ -> Đi ca nô tham quan rừng sác, tham quan đàn khỉ trên 1.000 con, khu bảo tồn cá sấu, bảo tàng Cần Giờ, chợ hải sản và biển Cần Giờ.

TOUR MIỀN TÂY

Facebook Chat