Tour lửa trại giá rẻ 800.000đ | Nam Trip Travel

Tour lửa trại giá rẻ 800.000đ | Nam Trip Travel

Tour lửa trại giá rẻ 800.000đ | Nam Trip Travel

Tour lửa trại giá rẻ 800.000đ | Nam Trip Travel

Tour lửa trại giá rẻ 800.000đ | Nam Trip Travel
Tour lửa trại giá rẻ 800.000đ | Nam Trip Travel

Tour Miền Tây Tát Mương Bắt Cá -> Tham quan vườn ổi, vô vườn hái ăn trái bao bụng, tát mương bắt cá, chợ nổi Cái Bè, xe đạp đường làng, tàu lớn và xuồng chèo, đờn ca tài tử, lò cốm kẹo, bè cá,….Chỉ 400.000đ.

Tour Cần Giờ Đảo Khỉ 1 Ngày chỉ 420.000đ -> Đi ca nô tham quan rừng sác, tham quan đàn khỉ trên 1.000 con, khu bảo tồn cá sấu, bảo tàng Cần Giờ, chợ hải sản và biển Cần Giờ.

Tour Lửa Trại & Team Building

Facebook Chat